Lustrumbundels

Tot op heden zijn de volgende lustrumbundels verschenen als resultaat en samenvatting van een lustrumcongres.

  • 2021 (Lustrumcongres 2016)

Nienke M. Vos & Albert C. Geljon (eds.). 2021. Rituals in Early Christianity. New Perspectives on Tradition and Transformation. Supplements to Vigiliae Christianae (VCS 164), Brill: Leiden.

  • 2014 (Lustrumcongres 2011)
Albert C.Geljon & Riemer Roukema (eds.). 2014. Violence in Ancient Christianity. Supplements to Vigiliae Christianae (VCS 125) Brill: Leiden 2014.
  • 2011 (Lustrumcongres 2006)

Nienke Vos & Willemien Otten (eds.). 2011. Demons and the Devil in Ancient and Medieval Christianity. Supplements to Vigiliae Christianae (VCS 108), Brill: Leiden.

  • 2004 (Lustrumcongres 2001)

A. Hilhorst (ed.). 2004. The Apostolic Age in Patristic Thought. Supplements to Vigiliae Christianae (VCS 70), Brill: Leiden.

  • 1999 (Lustrumcongres 1996)
J. den Boeft & M.L. van Poll-van de Lisdonk (eds.). 1999. The Impact of Scripture in Early Christianity. Supplements to Vigiliae Christianae (VCS 44), Brill: Leiden.
  • 1993 (Lustrumcongres 1991)
J. den Boeft & A. Hilhorst (eds.). 1993. Early Christian Poetry. Supplements to Vigiliae Christianae (VCS 22) Brill: Leiden.
  • 1988 (Lustrumcongres 1986)

A. Hilhorst (red.). 1988. De heiligenverering in de eerste eeuwen van het christendom. Dekker en van de Vegt: Nijmegen.