Gesubsidiëerde uitgaven

Door een legaat in 2002 daartoe in staat gesteld heeft de Stichting vanaf 2004 subsidies kunnen verlenen aan uitgaven en onderzoeken op het terrein van de patristiek. Hieronder staat een overzicht van subsidies ten behoeve van onderzoek, de verschijning van boeken of congresverslagen op het terrein van de patristiek:

2022

 • Hilhorst, T. & Boink, C. Legenda aurea. Levens van de heiligen. Amsterdam: Boom.
 • Hupsch, P. H. Gregorius van Nyssa, Over de ziel en de verrijzenis. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Piet Hein Hupsch. Met een voorwoord van Paul van Geest. Eindhoven: Damon.
 • Ledegang, F. In dialoog met de natuur. Vroegchristelijke denkers over het scheppingsverhaal. Eindhoven: Damon. Subsidie en bijdrage in de vorm van betaalde afname van ongeveer 50 ex. voor de leden.

2021

 • Akkermans, A & Van Reisen, H. Schrijf me en ik stuur je antwoord. Acht brieven [Epistulae 29 en 132-138]. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Arie Akkermans en Hans van Reisen. Met medewerking van Vincent Hunink. Eindhoven: Damon. Bijdrage in de vorm van betaalde afname van ongeveer 50 ex. voor de leden.
 • Boezelman, W. Athanasius' Use of the Gospel of John. A Rhetorical Analysis of Athanasius' Orations against the Arians. Gorgias Press. Bijdrage voor de vertaalrechten van overgenomen vertalingen van bronteksten.
 • Vertaling Vertaalwerkgroep Sint-Adelbertabdij Egmond. Stemmen uit de stilte. Vaderspreuken uit de Egyptische woestijn I. Groningen: Ta Grammata.

2018

 • Dr. Matthijs den Dulk/Radboud Prestige Lectures: publicatie van de lezingen van prof. Frederiksen en prof. Mitchell, te houden in 2020.

2017

 • Drs. Hans van Reisen/Augustijns instituut: eenmalige subsidie te besteden aan een aantal uitgaven tot aan de opheffing van het Augustijns Instituut (31/12/2022).

2015

 • Dr. A.P. Bos ed. Waar haalden de Gnostici hun wijsheid vandaan? (subsidie in de vorm van afname van 50 betaalde ex. voor leden Stichting Oudchristelijke Studiën).
 • Dr. M. Op de Coul, subsidie uitgave vertaling Brief aan Diognetus.
 • Drs. H.van Reisen/Augustijns Instituut: bijdrage - in de vorm van betaalde afname van 60 ex. voor de leden van een bundel over de heilige Laurentius: Door het vuur voor de armen.
 • Dr. K. Bouwman, subsidie uitgave bij Skandalon van proefschrift: Van Monnica naar Mater Sapientiae.

2014

 • Dr. A.C.Geljon, subsidie uitgave van vertaling van Philo's Leven van Mozes.
 • CPO congres Mystagogy of prayer, subsidie toegekend m.o.o. verschijning congresbundel: H. van Loon, G. de Nie, M. Op de Coul & P. van Egmon. 2018. Prayer and the Transformation of the Self in Early Christian Mystagogy (Peeters, Leuven).

2013

 • J.van der Vliet en J.L. Hagen (eds) Peeters-Leuven 2013, Qasr Ibrim, between Egypt and Africa, studies in cultural exchange, Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, Leiden.

2012

 • Augustinus: Gods zorg voor de mensen. Vert. van een teruggevonden preek. Door Joke Gehlen-Springorum, vincent Hunink, Annemarie Six-Wienen, Hans van Reisen. Toegestuurd aan alle leden van ons genootschap vanwege de ontvangen subsidie. Verkrijgen bij het Augustijns instituut - niet in de handel.
 • Pieter van der Horst en Jan Willem Drijvers, vertaling van Eusebius' Het leven van Constantijn.
  Albert-Kees Geljon (en Dr. D. Runia), i.v.m. vertaling Philo's De agricultura.
2011
 • Drs. H. van Reisen/Augustijns Instituut: bijdrage uitgave vertaling Augustinus preek De providentia. (toegezonden aan de leden).

2009

 • Dr. J.van der Vliet e.a. toezegging subsidie voor uitgave van de congreshandelingen van het  NINO-symposium over Qasr Ibrim en laat antiek en middeleeuws Christelijk Nubië (afgehandeld 2013).
 • F.J.H.Berghuis, Nederlandse vertaling Origenes' Peri Archoon.
 • Marc de Groote, vertaling van Oecumenius' Verklaring van de Apocalyps, Damon, Budel.
 • V.J.Chr. Hunink en M. Op de Coul, Moschos, De  Bloeiende Weide (Pratum Spirituale), Ta Grammata, Groningen.

2008

 • Dr. V. Hunink,  subsidie uitgave vertaling van vitae van Hieronymus: Op weg naar de hemel.
 • Drs. F.H.J. Berghuis  subsidie uitgave vertaling Peri Archôn/De Principiis van Origenes.

2006

 • subsidie voor uitgave van Dr. Bastiaensen, Over ontstaan en ontwikkeling van de Latijnse liturgie.

2004

 • subsidie voor vertaalwerk van de congresbundel 2001, The apostolic Age in Patristic Thought, ed. A. Hilhorst, Leiden (Brill) 2004.