Gesubsidiëerde uitgaven

Zie voor de  subsidieregeling onder: activiteiten/subsidieregeling.

Door een legaat in 2002 daartoe in staat gesteld heeft de Stichting vanaf 2004 subsidies kunnen verlenen aan uitgaven en onderzoeken op het terrein van de patristiek.

 

Overzicht van subsidies ten behoeve van onderzoek, de verschijning van boeken of congresverslagen op het terrein van de patristiek:

2004

subsidie voor vertaalwerk van de congresbundel 2001, The apostolic Age in Patristic Thought, ed. A. Hilhorst, Leiden (Brill) 2004

2006

subsidie voor uitgave van Dr. Bastiaensen, over ontstaan en ontwikkeling van de Latijnse liturgie

2008

Dr. V. Hunink,  subsidie uitgave vertaling van vitae van Hieronymus, titel: 'Op weg naar de hemel'

Drs. F.H.J. Berghuis  subsidie uitgave vertaling Peri Archôn/De Principiis van Origenes

2009

Dr.M. Op de Coul, subsidie uitgave vertaling Moschos' Pratum Spirituale

Dr. M.De Groote subsidie uitgave vertaling van Oecumenius 'Verklaring van de Apocalyps'

Dr. J.van der Vliet e.a. toezegging subsidie voor uitgave van de Proceedings van het  NINO-symposium over Qasr Ibrim en laat antiek en middeleeuws Christelijk Nubië (afgehandeld 2013)

2011

Drs. H. van Reisen/Augustijns Instituut: bijdrage uitgave vertaling Augustinus preek 'De providentia'. (toegezonden aan de leden).

2012

Dr. H.Drijvers en dr. P. van der Horst, subsidie uitgave vertaling Eusebius' Leven van Constantijn

Dr. A.C.Geljon, subsidie i.v.m. presentatie vertaling Philo's De Agricultura

2014

Dr. A.C.Geljon, subsidie uitgave van vertaling van Philo's 'Leven van Mozes'

CPO congres Mystagogy of prayer, subsidie toegekend m.o.o. verschijning congresbundel: H. van Loon, G. de Nie, M. Op de Coul & P. van Egmon. 2018. Prayer and the Transformation of the Self in Early Christian Mystagogy (Peeters, Leuven).

2015

Dr. A.P. Bos ed. Waar haalden de Gnostici hun wijsheid vandaan? (subsidie in de vorm van afname van 50 betaalde ex. voor leden Stichting Oudchristelijke Studiën)

Dr. M. Op de Coul, subsidie uitgave vertaling 'Brief aan Diognetus'

Drs. H.van Reisen/Augustijns Instituut: bijdrage - in de vorm van betaalde afname van 60 ex. voor de leden- van een bundel over de heilige Laurentius: Door het vuur voor de armen.

Dr. K. Bouwman, subsidie uitgave bij Skandalon van proefschrift: Van Monnica naar Mater Sapientiae

2017

Drs. Hans van Reisen/Augustijns instituut: eenmalige subsidie te besteden aan een aantal uitgaven tot aan de opheffing van het Augustijns Instituut (31/12/2022)

2018

Dr. Matthijs den Dulk/Radboud Prestige Lectures: publicatie van de lezingen van prof. Frederiksen en prof. Mitchell, te houden in 2020

 

Liturgie

2009

F.J.H.Berghuis, nederlandse vertaling Origenes' Peri Archoon


Dr. Marc de Groote, vertaling van Oecumenius' Verklaring van de Apocalyps ISBN978 90 5573 9158) Damon, Budel


Moschos, De  Bloeiende Weide (Pratum Spirituale) Hunink en Op de Coul, Ta Grammata, Groningen

2012

Augustinus: Gods zorg voor de mensen. Vert. van een teruggevonden preek. Door Joke Gehlen-Srpingorum, vincent Hunink, Annemarie Six-Wienen, Hans van Reisen. Toegestuurd aan alle leden van ons genootschap vanwege de ontvangen subsidie. Verkrijgen bij het Augustijns instituut - niet in de handel.

Pieter van der Horst en Jan Willem Drijvers, vertaling van Eusebius' Het leven van Constantijn.

Albert-Kees Geljon (en Dr.D. Runia), i.v.m. vertaling Philo's De agricultura

2013

J.van der Vliet en J.L. Hagen (eds) Peeters-Leuven 2013, Qasr Ibrim, between Egypt adn Africa, studies in cultural exchange, Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, Leiden.