Verantwoording gehanteerde dateringen

Veel data zijn uiteraard onzeker. Als leidraad is het volgende werk gebruikt: Lexikon der antiken christlichen Literatur. Herausgegeben von Siegmar Döpp und Wilhelm Geerlings (Herder), 2007 (3., vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage). Teksten of auteurs die hierin ontbreken zijn naar inzicht van de eindverantwoordelijken aangevuld. De namen van de auteurs zijn eveneens zoveel mogelijk op dit lexicon afgestemd, net als die van hun werken. Een Nederlandse vertaling van de oorspronkelijke titel van een vroegchristelijk werk is vaak bij de opmerkingen te vinden. Wanneer de titel eigenlijk een genrenaam betreft (epistulae = brieven), is voor een Nederlandse aanduiding gekozen. De namen zijn vernederlandst door de plaats van herkomst of het werkgebied in onze taal aan te duiden (Caesarius Arelatensis wordt Caesarius van Arles). Voor geboorte- en sterftejaren van vertalers is dankbaar gebruik gemaakt van de indices van vertalers bij De Rynk-Welkenhuysen (1992) en Welkenhuysen (2003; voor beide zie onder), waarin deze zijn opgenomen. Uiteraard bewees ook het internet goede diensten, wanneer de andere bronnen niet in genoeg gegevens voorzagen. Een goed voorbeeld hiervan is informatie over Augustinus van het Augustijns Instituut, die nu wordt beheerd op Lucepedia.