Lustrumcongres 24-25 september 2021

in voorbereiding

Een commissie bestaande uit Gerard Rouwhorst, Paula Rose en Juditha Oosterhuis is ver gevorderd met de invulling van een congres met als thema Job in het vroege christendom. Vanuit het bestuur is een tweede commissie ingesteld voor praktische ondersteuning.