Lustrumcongres 24-25 september 2021

Het volgende lustrumcongres heeft als thema  Job in het vroege christendom. Alle informatie, zowel praktisch als inhoudelijk, vindt u in de congresfolder, die u hier kunt downloaden. Het is mogelijk het congres in het geheel of in delen bij te wonen. Voor studenten gelden aangepaste tarieven. Tot 1 juni geldt een vroegboekkorting. U kunt zich inschrijven tot en met 31 augustus www.oudchristelijkestudien.nl/inschrijven.
 
In verband met corona is het niet zeker dat het congres in de geplande vorm doorgang kan vinden. We doen er alles aan om u, mocht dit niet mogelijk zijn, zo spoedig mogelijk te informeren over eventuele wijzigingen.
 
 
Programma vrijdag 24 september 2021
 

10.30-10.45

Opening

10.45-11.45
plenair

Archibald van Wieringen (Tilburg University):
Het Bijbelboek Job

11.45-12.30
plenair

Marieke Dhont (Cambridge University):
Van ‘Iyyob via Ιωβ naar Job. De Septuagintavertaling van het boek Job

12.30-14.00

lunch

14.00-15.00
plenair

Jacques van der Vliet (prof. em. UL en RU):
Job, koning van Egypte: de apocriefen over Job

15.00-15.45
parallelsessies

Albert-Kees Geljon (Christelijk Gymnasium Utrecht):
Didymus’ commentaar op Job in de Alexandrijnse exegetische traditie

Marten v. Willigen (TU Apeldoorn):
Hoe legde Ambrosius het boek Job uit?

15.45-16.15

koffie/thee

16.15-17.00
parallelsessies

Nienke Vos (VU): Het boek Job in het werk van Athanasius van Alexandrië en Gregorius van Nyssa

Paula Rose (VU): Job tussen Augustinus en Julianus

17.00-18.00
plenair

Lieve Teugels (PThU) & Constanza Cordoni (Universität Wien):
Job in Jewish liturgy and tradition

18.00

diner

20.00
Avondprogramma

Kees van der Zwaard, voorstelling:
De broer van Job

 
 
Programma zaterdag 25 september 2021

 

9.00-10.00
plenair

Wendelien van Welie-Vink (UvA):
Van mesthoop tot koude steen. De invloed van Job op de verbeelding van Christus

10.00-10.45
parallelsessies

Nathan Witkamp (ETF Leuven): Narsai’s memra over Job. Hoe een oudtestamentische figuur een Syrische heilige werd
 

Nick Pouls (Universitetet i Bergen): Één volume of meerdere volumen? Codicologische formats en afmetingen van Gregorius de Grote’s Moralia in Iob in de vroege en hoge middeleeuwen

10.45-11.15

koffie/thee

11.15-12.00
parallelsessies

 
Juditha Oosterhuis (TU Apeldoorn): Relatie tussen een anoniem Latijns commentaar op Job (CSEL 96) en vier Griekse preken over Job (CPG 4564)

Riemer Roukema (PThU): Oudchristelijke en middeleeuwse receptie van Paulus’ gebruik van het boek Job

12.00-13.00
plenair

Roald Dijkstra (KU Leuven):
Job in de vroegchristelijke poëzie

13.00-14.15

lunch

14.15-15.00
parallelsessies

Maria Verhoeff (ETF Leuven): Job en zijn vrienden in Chrysostomos’ Commentaar op Job

Gerard Rouwhorst (prof. em. Tilburg University): Job in de liturgische tradities van Jeruzalem en omgeving

15.00-16.00
plenair

Katharina Greschat (Ruhr-Universität Bochum):
Gregory the Great and the Moralia in Job