Lustrumcongres 2021

in voorbereiding

Een commissie bestaande uit Gerard Rouwhorst, Paula Rose en Juditha Oosterhuis bereidt een congres voor met als thema Job in het vroege christendom. Vanuit het bestuur is een tweede commissie oingesteld voor praktische ondersteuning.