De database is opgezet en vormgegeven in opdracht van het bestuur van de Stichting Oudchristelijke Studiën door Roald Dijkstra en Nathan Witkamp. Voor vragen en opmerkingen kunt u hen benaderen (de e-mailadressen worden zichtbaar wanneer u de cursor over hun namen beweegt).

Verschillende andere personen en instanties hebben hun medewerking verleend aan de vertaaldatabase. We zijn hen zeer dankbaar voor hun bijdrage! Hieronder vindt u een overzicht van de taakverdeling.
 
Aanlevering, invoer of controle van de data:
Kees den Biesen (Syrisch)
Albert-Kees Geljon (Lampas 2002-2020, Hermeneus 2002-2006)
Jaap-Bram Hannessen (koppelen vertalingen en correctie database)
KU Leuven Bibliotheken (catalogus Gulden Librije)
Hans van Reisen (Augustinus)
Albertjan Telgenhof (invoer De Rynk-Welkenhuysen)
Jacques van der Vliet (Koptisch)
 
Overige ondersteuning:
Augustijns Instituut
Centre for the Study of Early Christianity
Reinhart Ceulemans, KU Leuven
Stichting Carptim

Database-ontwerp:
Henk ten Voorde

Bouw database:

Arnoud van Delden (online-ontzorger)
 
Raad van Advies
Prof. dr. P.J.J. van Geest
Dr. V.J.Chr. Hunink


In de financiële ondersteuning van de database is in de eerste fase volledig voorzien door de Stichting Oudchristelijke Studiën. In de tweede fase (toevoeging van vertalingen en uitbreiding met oriëntaalse teksten) hebben we genereuze steun mogen ontvangen van:

Stichting Carptim
  • Stichting Sormani Fonds
 
  • Extern inverdiende gelden Pre University College VU/FGW, alsmede de VU (ook voor praktische ondersteuning).