Inhoud en doelgroep

De Database Oudchristelijke Studiën is bedoeld voor iedereen die, uit interesse of beroepshalve, op zoek is naar Nederlandse vertalingen van patristische teksten in het Latijn en oriëntaalse talen (100-800). Hieronder worden alle teksten verstaan die een duidelijk christelijk karakter dragen en in de genoemde periode zijn verschenen in het Latijn of een oriëntaalse taal, ongeacht of het originele teksten of vertalingen (bijvoorbeeld uit het Grieks) betreft. De meeste vertalingen die zijn opgenomen komen uit het Latijn, maar ook in Syrisch en Koptisch is voorzien. De nadruk ligt op de vertalingen vanaf de twintigste eeuw, vanwege de toegankelijkheid en bruikbaarheid ervan. Wij hopen en denken dat deze database in het onderwijs, pastoraal werk en ook in het onderzoek zeer goede diensten kan bewijzen. De digitale beschikbaarheid stimuleert bovendien ook het gebruik van voorhanden vertalingen en daarmee de bekendheid van vroegchristelijke auteurs en hun wereld in Nederland. Tevens kan deze website een stimulans zijn voor de literaire en wetenschappelijke omgang met de Nederlandse taal. Voor een overzicht van iedereen die deze database mogelijk heeft gemaakt, klikt u hier.