De Stichting voor Oudchristelijke Studiën slaat alleen adresgegevens op van bij haar aangesloten personen ten behoeve van interne communicatie. Mocht u uw gegevens willen laten verwijderen of heeft u vragen over de opslag van de gegevens, dan kunt u zich wenden tot de secretaris.