Aanleiding en doelstelling

De database op deze site is geïnitieerd en wordt onderhouden door de Stichting Oudchristelijke Studiën, waarvan de eerste doelstelling luidt als volgt: "het bevorderen van de studie en de belangstelling voor de oudchristelijke taal en cultuur". Het naspeuren van Nederlandse vertalingen van teksten uit de klassieke oudheid (waaronder het leeuwendeel van de hier te vinden teksten gerangschikt kan worden) was tot nu toe enkel mogelijk via verouderde repertoria (die evenwel van onschatbare waarde zijn geweest voor de opzet van deze database, zie hieronder). De database van de Stichting biedt een eigentijds, geactualiseerd en voor de studie van de oudheid uniek zoekinstrument. Daarnaast biedt zij ook een overzicht van de rijkdom en ontwikkeling van de Nederlandse studie naar de patristiek. Voor buitenlandse vertalingen verwijzen wij u graag naar de recent opgezette (Engelstalige) Clavis clavium website van uitgeverij Brepols: https://clavis.brepols.net/clacla/Default.aspx. Daar vindt u ook meer informatie over tekstedities, wetenschappelijke literatuur e.d. Deze informatie is in onze database bewust niet opgenomen, omdat ze al elders voorhanden is. Wel zijn, voor zover bekend, de data van publicatie en geboorte- en overlijdensjaren van auteurs (en vertalers) opgenomen.