Griekse teksten

Het Griekse taalgebied was zeker niet van de andere talen gescheiden. Omwille van de haalbaarheid van het project en bovenal omdat er vanuit de KU Leuven wordt gewerkt aan een vergelijkbare database voor Griekse teksten (inclusief, maar niet beperkt tot, christelijke teksten), is van opname van Griekse teksten afgezien. U vindt laatstgenoemde website (in wording) op http://www.griekseliteratuur.org/.