Vergaderingen

N.B. vanaf 17 maart 2018 is onze nieuwe vergaderlocatie in de Bergkerk te Amersfoort

Gegevens over de vergaderingen:

  • Plaats: Bergkerk, Dr.Kuijperlaan 2, 3818 JC Amersfoort (vanaf station te bereiken via Wilhelminalaan ,voorbij onze oude vergaderlocatie de weg omhoog vervolgen tot aan rotonde - waar u de Bergkerk aan uw rechterhand ziet liggen. Contactgegevens vindt u op www.bergkerk.nl/index.php/contact)
  • Tijd: koffie vanaf 10.00 -10.30 uur; ochtendlezing 10.30 - 12.00; lunch 12.15 - 13.30; bestuursmededelingen: 13.30 - 13.40; middaglezing 13.40 - 15.00 uur.
  • Afmelden: leden kunnen zich met  het oog op de de vergadering afmelden bij het secretariaat: secretaris@oudchristelijkestudien.nl
  • Aanmelden: belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat: secretaris@oudchristelijkestudien.nl

Voorjaarsvergadering 17 maart 2018

Programma

10.00 - 10.30 Inloop met koffie

10.30 - 12.00 Ochtendlezing, Dr. Joop van Waarden (UvA) Het ontstaan van de Gallische Rogaties in cognitief perspectief

Samenvatting:

De Gallicaanse Rogaties of Kleine Litanieën zijn drie dagen van collectieve boetedoening als opmaat naar Hemelvaart. Ze zijn ontstaan rond 470 in Vienne (Provence), in de paniek rond het verdwijnen van het Romeinse gezag, en in 511 door de synode van Orléans op gezag van Clovis ingevoerd voor het Frankische koninkrijk. Bij nader toezien zijn zij een schoolvoorbeeld van de complexiteit en de grilligheid van het ontstaan en veranderen van rituelen. Om daar greep op te krijgen stel ik een aanpak vanuit de congnitiewetenschap voor. Kijken met de bril van de Cognitive Science of Religion maakt een uiterst interessante perspectiefverschuiving mogelijk.

Middagpauze met lunch ( 12.15.-13.30), gevolgd door bestuursmededelingen (13.30 - 13.45)

 13.40 - 15.00 Middaglezing, Dr. Laela Zwollo, Augustinus van Hippo, een Christelijk-Platonist

Samenvatting:

In het kader van de vraag: "kunnen we Augustinus karakteriseren als een Christelijk-Platonist?"  komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- de meest belangrijke thema's uit de platonistische traditie in de oudheid

- de platonistische thema's waarmee Augustinus het meest bezig was

- hoe Augustinus van de platonistische traditie afweek (anders dan zijn verering van Christus en bijbelse oriēntatie)

- waar kunnen we Augustinus in die platonistische traditie inpassen?

Mijn onderzoek biedt een meer onderbouwde visie op Augustinus als Christelijk-Platonist dan men gewoonlijk in de Augustinuswetenschap aantreft.

 

Afmelding/aanmelding/adresgegevens

Leden melden zich bij verhindering af voor 1 maart - uiterlijk tot woensdag 14 maart i.v.m de catering. (via secretaris@oudchristelijkestudien.nl)

Belangstellenden kunnen zich voor 1 maart aanmelden bij secretaris@oudchristelijkestudien.nl tel.024-3611276 (kantoortijden; voor dringende zaken: 06-20534884

 

Actueel

Najaarsvergadering 13 oktober 2018, Bergkerk Amersfoort

Lees verder