Vergaderingen

Gegevens over de vergaderingen:

  • Plaats: Bergkerk, Dr.Kuijperlaan 2, 3818 JC Amersfoort (vanaf station te bereiken via de Wilhelminalaan (voorbij onze oude vergaderlocatie), de weg omhoog volgen tot aan rotonde - waar u de Bergkerk aan uw rechterhand ziet liggen. Contactgegevens vindt u op www.bergkerk.nl/index.php/contact)
  • Globaal verloop vergaderingen: koffie 10.00 - 10.30 uur; ochtendlezing 10.30 - 12.00; lunch 12.00 - 13.30; bestuursmededelingen: 13.30 - 13.40; middaglezing 13.40 - 15.00 uur.
  • Aan- en afmelden: leden worden verzocht hun komst bij de vergadering te melden bij het secretariaat.
  • Aanmelden niet-leden: belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat. Van niet-leden wordt een bijdrage van €15,- gevraagd, ter plekke te voldoen bij de penningmeester.

Komende vergaderingen

De vergaderingen vinden steeds plaats op de tweede zaterdag van maart resp. oktober. Komend najaar houden wij ons lustrumcongres over Job in het vroege christendom en vervalt de reguliere vergadering. De volgende reguliere vergadering zal plaatsvinden op 12 maart 2022.