Vergaderingen

N.B. vanaf 17 maart 2018 is onze nieuwe vergaderlocatie in de Bergkerk te Amersfoort

Gegevens over de vergaderingen:

  • Plaats: Bergkerk, Dr.Kuijperlaan 2, 3818 JC Amersfoort (vanaf station te bereiken via Wilhelminalaan ,voorbij onze oude vergaderlocatie de weg omhoog vervolgen tot aan rotonde - waar u de Bergkerk aan uw rechterhand ziet liggen. Contactgegevens vindt u op www.bergkerk.nl/index.php/contact)
  • Tijd: koffie vanaf 10.00 -10.30 uur; ochtendlezing 10.30 - 12.00; lunch 12.00 - 13.30; bestuursmededelingen: 13.30 - 13.40; middaglezing 13.40 - 15.00 uur.
  • Afmelden: leden kunnen zich met  het oog op de de vergadering afmelden bij het secretariaat: secretaris@oudchristelijkestudien.nl
  • Aanmelden: belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat: secretaris@oudchristelijkestudien.nl

Komende vergaderingen

13 oktober 2018 (u kunt onderstaand programma ook hier ophalen in pdf):

 

10.00-10.30 Inloop met koffie

10.30-11.50 Ochtendlezing door Drs. Renske Janssen (Universiteit Leiden): 

“Allen gingen als beesten tegen ons tekeer”: Romeins bestuur en de vervolgingen van Lyon

Samenvatting: Gruwelijke beschrijvingen van folteringen, executies en ‘christenen voor de leeuwen’: de verhalen over de grootschalige christenvervolgingen die in het jaar 177 in Lyon uitbraken, zullen velen die bekend zijn met martelaarsvertellingen wellicht bekend voorkomen. Toch worden de vervolgingen van Lyon vaak als bijzonder omschreven: ze vonden niet alleen plaats in de westelijke provincies van het Romeinse Rijk, een regio waaruit weinig van dit soort teksten zijn overgeleverd, maar ze speelden zich ook af tijdens de heerschappij van Marcus Aurelius. Deze heerser, die bekend is komen te staan als een van de zogenaamde ‘goede keizers’, raakte in dit geval toch betrokken bij uitzonderlijk bruut antichristelijk geweld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in de loop der jaren regelmatig pogingen zijn ondernomen om de gebeurtenissen in Lyon te verklaren. Daarbij is echter opvallend weinig aandacht besteed aan de procedures die tijdens deze vervolging gevolgd werden. Wat was eigenlijk de juridische gang van zaken in Lyon, wat was de rol van de verschillende Romeinse bestuurslagen – en waren deze christenvervolgingen inderdaad zo bijzonder als ze lijken? 

 

11.50-12.00 Bekendmaking en oproep: Simone Vermeeren (Radboud Universiteit) over haar promotie-onderzoek naar Christine Mohrmann

12.00-13.30 Middagpauze met lunch

13.30-13.40 Bestuursmededelingen

13.40-15.00 Middaglezing door Dr. Nathan Witkamp (Evangelisch Theologische Faculteit): 

Mar Narsai’s (on)afhankelijkheid van Theodorus van Mopsuestia. Een illustratie van (dis)continuïteit in vroegchristelijke dooptradities

Samenvatting: De drie dooppreken van de West-Syrische Theodorus van Mopsuestia (ca. 350-428) en de twee liturgische preken van de Oost-Syrische Narsai (ca. 399/413?–ca. 503) vormen belangrijke bronnen voor onze kennis van de Syrische dooppraktijk in de vierde/vijfde eeuw. Tot voor kort werd algemeen aangenomen dat zowel de door Narsai beschreven dooprite als zijn mystagogie zwaar leunt op die van Theodorus. Zo zwaar zelfs dat Narsai’s memre (preken in versregels) wel werden gekwalificeerd als niet meer dan een poëtische reflectie op het werk van Theodorus. Nu staat buiten kijf dat Theodorus van Mopsuestia een zeer invloedrijk figuur is in de Oost-Syrische traditie. Maar heeft hij ook zijn stempel gedrukt op de Oost-Syrische dooppraktijk? In deze lezing presenteer ik de meest opvallende bevindingen uit mijn monografie Tradition and Innovation: Baptismal Rite and Mystagogy in Theodore of Mopsuestia and Narsai of Nisibi (Leiden/Boston: Brill, 2018). Hierbij illustreer ik Narsai’s (on)afhankelijkheid van Theodorus aan de hand van enkele voorbeelden. Aan het eind van de rit zal blijken dat Narsai toch vooral een zelfstandig en creatief denker is die dankbaar gebruik maakt van Theodorus’ dooppreken als (slechts) één van de diverse bronnen die hij tot zijn beschikking gehad zal hebben.

 

Aan het eind van de morgenzitting is er zoals gebruikelijk gelegenheid om nieuwe uitgaven te laten circuleren of bijeenkomsten of promoties aan te (laten) kondigen. Aanmelding via de voorzitter: grouwhorst@gmail.com.

Bij verhindering het dringende verzoek om u liefst voor 1 oktober, maar uiterlijk voor woensdag 10 oktober af te meldenvia secretaris@oudchristelijkestudien.nl in verband met de catering.

           

Het bestuur hoopt velen van u te mogen begroeten!

 

Volgende vergadering: 9 maart 2019