publicaties gepresenteerd tijdens de vergaderingen

  • Dr. F. Ledegang, Origenes, kennismaking met een vergeten kerkvader, inleiding met kernteksten, ISBN978 90 435 1866 6, Kok Kampen 2010
  • Dr. M.A.van Willigen, Dagboek Vroege Kerk, 12 preken over de psalmen van Ambrosius, Augustinus, Chrysostomus en Eusebius van Caesarea, ISBN 978 90 5829 992 5 , Jongbloed Heerenveen 2010
  • F.J.E.Boddens Hosang, Establishing Boundaries, Christian-Jewish Relations in Early Council Texts and the writings of Church Fathers, Brill.nl/JCp *ISSN1388-2074
  • Arie Akkermans, Elisabeth van Ketwich Verschuer en Hans van Reisen, (inl. vert. en aant.) Aurelius Augustinus, De goede geur van Christus, Preken over de Heiligen (Sermones de sanctis,  273 - 299) ISBN 978 90 5573 98 4, uitg.Damon Budel
  • Hans Tevel en Hans van Reisen, (inl.vert. en aant.) Aurelius Augustinus, Geef mij te drinken Heer, verhandeling 1-23 over het Johannes evangelie (In Johannis euangelium tractatus), ISBN 978 90 5573 974 5 uitg.Damon Budel
  • Paul van Geest (inl.), Vincent Hunink (vert.) Aurelius Augustinus, Liegen en leugens (De mendacio et  Contra mendacio) ISBN 978 90 5573 9813 uitg. Damon Budel
  • Michiel Op de Coul,Vincent Hunink, (vert.en nawoord) Kristoffel Demoen (inl.) Johannes Moschos, De Weide,  Een verhalenboek over het laatantieke monnikenleven ISBN/EAN 978 90 808942 6 6, uitg.'Ta Grammata' (Grieks Proza XXII) Groningen 2010
  • Freerk Jan H. Berghuis, (vert.inl.toel.) Origenes, De Basis, onderzoek naar de fundamenten van geloof en wereld (De principiis) uitg. Damon, Budel 2009

publicaties van leden

Prof. dr. J.N.Bremmer, (RUG Groningen) The Rise of Christianity through the eyes of Gibbon, Harnack and Rodney Stark.  Groningen,  Barkhuis, 2010. ISBN 9789077922705  Tweede druk van de afscheidsoratie. Goedkope uitgave (voorzien van noten) met name geschikt voor onderwijs op het terrein van het Vroege Christendom.