Recente publicaties van leden

De Blaauw, Sible. 2021. The recruiting power of Christianity:  The rise of a religion in the material culture of fourth-century Rome and its echo in history. Papers of the Royal Netherlands Institute in Rome 68 (met Eric M. Moormann en Daniëlle Slootjes). Rome: Edizioni Quasar.

Dijkstra, Roald. 2022. Humour in the Beginning: Religion, humour and laughter in formative stages of Christianity, Islam, Buddhism and Judaism. Topics in Humor Research 10 (red., met P. van der Velde). Amsterdam: John Benjamins. Daarin twee eigen bijdragen: "Converting comedians. The role of humour and laughter in the early Christian mime reports” (pp. 117-135) en "Humour in religion: a Protean phenomenon” (pp. 273-300).

Hoogerwerf, Cor. 2022. Vertalen is verrassen. Nieuwe vensters op Bijbelse teksten (red., met Mirjam van der Vorm-Croughs en Matthijs de Jong). Haarlem/Antwerpen: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Daarin een eigen bijdrage: "Graven in handel en wandel. De uitleg van Psalm 22:17c vroeger en nu" (pp. 233-242).

Van der Vliet, Jacques. 2023. The Apocalypse of Paul (Visio Pauli) in Sahidic Coptic. Critical Edition, Translation and Commentary. Vigiliae Christianae, Supplements 178 (met Lautaro Roig Lanzillota). Leiden: Brill.

Bovenstaande lijst vermeldt recente boekpublicaties van leden voor zover bekend bij de Stichting. Leden kunnen boek(del)en aandragen bij de secretaris. Deze lijst geeft dus geen volledig overzicht van publicaties van alle leden. Voor een overzicht van door de Stichting gesubsidieerde uitgaven kunt u hier terecht. Ook geeft de Stichting wetenschappelijke congresbundels uit van haar lustrumcongressen. Deze vindt u eveneens opgesomd op deze site.