Recente publicaties van leden

Berghuis, Freerk Jan H. 2023. Celsus and Origen on Divine Descent. Rhetoric, Linguistics and Philosophical Theology in Origen, Contra Celsum 4,1-22, Ancient Philosophy & Religion 10. Leiden: Brill.

Van der Vliet, Jacques. 2023. The Apocalypse of Paul (Visio Pauli) in Sahidic Coptic. Critical Edition, Translation and Commentary. Vigiliae Christianae, Supplements 178 (met Lautaro Roig Lanzillota). Leiden: Brill.

Bovenstaande lijst vermeldt recente boekpublicaties van leden voor zover bekend bij de Stichting. Leden kunnen boek(del)en aandragen bij de secretaris. Deze lijst geeft dus geen volledig overzicht van publicaties van alle leden. Voor een overzicht van door de Stichting gesubsidieerde uitgaven kunt u hier terecht. Ook geeft de Stichting wetenschappelijke congresbundels uit van haar lustrumcongressen. Deze vindt u eveneens opgesomd op deze site.