Recente publicaties van leden

Dijkstra, R. & D. van Espelo. 2019. Petrus in Rome. Een historische gids tot de oudste Petrustradities. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Dijkstra, R. & S. Mols. 2019. Humor in de oudheid. Themanummer van Lampas.

Geurtsen, M. 2019. Rein van ziel en lichaam. Vroegchristelijke discussies over procreatieve onreinheid van vrouwen en mannen en hun liturgische participatie (proefschrift).

Roukema, R. 2019. Micah in Ancient Christianity: Reception and Interpretation. Berlijn: Walter de Gruyter.

Witkamp, N. & M. van Willigen (red.). 2019. Door Christus aangesproken. Een ontmoeting met de Vroege Kerk. Heerenveen: Jongbloed.

 

Bovenstaande lijst vermeldt boekpublicaties van leden. Leden kunnen boek(del)en aandragen bij de secretaris. Deze lijst geeft daarom geen volledig overzicht van publicaties van alle leden. Voor een overzicht van door de Stichting gesubsidieerde uitgaven kunt u hier terecht. Ook geeft de Stichting wetenschappelijke congresbundels uit van haar lustrumcongressen. Deze vindt u eveneens opgesomd op deze site.