Recente publicaties van leden

Dijkstra, R. & D. van Espelo. 2019. Petrus in Rome. Een historische gids tot de oudste Petrustradities. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Dijkstra, R. & S. Mols. 2019. Humor in de oudheid. Themanummer van Lampas.

Hunink, V.J.Chr. & R. Dijkstra. 2018. Plinius. Majesteit! Correspondentie met keizer Trajanus. Amsterdam: Athenaeum.

Roukema, R. 2019. Micah in Ancient Christianity: Reception and Interpretation. Berlijn: Walter de Gruyter.

Witkamp, N. 2018. Tradition and Innovation: Baptismal Rite and Mystagogy in Theodore of Mopsuestia and Narsai of Nisibis. Leiden/Boston: Brill (Vigiliae Christianae, Supplements 149).

Witkamp, N. & M.A. van Willigen (red.). 2019. Door Christus aangesproken. Een ontmoeting met de Vroege Kerk. Heerenveen: Jongbloed.

Zwollo, L. 2018. St. Augustine and Plotinus: the Human Mind as Image of the Divine. Leiden/Boston: Brill (Vigiliae Christianae Supplements 151).

 

Bovenstaande lijst vermeldt boekpublicaties van leden. Leden kunnen boek(del)en aandragen bij de secretaris. Deze lijst geeft daarom geen volledig overzicht van publicaties van alle leden. Voor een overzicht van door de Stichting gesubsidieerde uitgaven kunt u hier terecht. Ook geeft de Stichting wetenschappelijke congresbundels uit van haar lustrumcongressen. Deze vindt u eveneens opgesomd op deze site.