Recente publicaties van leden

Berghuis, F. 2020. Divine Descent: Rhetoric, Linguistics and Philosophical Theology in Origen, Contra Celsum 4.1-22). Dissertatie.

Bouwman, K. 2020. Spiritueel moederschap. Twee vrouwen in het leven van Augustinus. Heeswijk: Abdij van Berne.

Van den Broek, R. Vroegchristelijke wijsheid: de Spreuken van Sextus en het Onderricht van Silvanus. Pumbo.

Dijkstra, R (red.). 2020. The Early Reception and Appropriation of the Apostle Peter (60-800). The Anchors of the Fisherman. Euhormos 1. Leiden/Boston: Brill. Vrij toegankelijk via https://brill.com/view/title/54775.

Geljon, A.C. 2020. Philo van Alexandrië. De schepping van de wereld. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Albert-Kees Geljon. Eindhoven: Damon.

Hupsch, P.H. 2020. The Glory of the Spirit in Gregory of Nyssa’s Adversus Macedonianos. Commentary and Systematic-Theological Synthesis. Vigiliae Christianae Supplements 163. Leiden/Boston: Brill.

Kelly, G., en J. van Waarden. 2020. The Edinburgh Companion to Sidonius Apollinaris. Edinburgh: EUP.

Van Neer, J. e.a. 2002. Over de psalmen. Uitweidingen 110-117 [Enarrationes in Psalmos] / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama O.S.A. en Anke Tigchelaar. Eindhoven/Utrecht: Damon/ Augustijns Instituut.

Van der Vliet, J. 2020. Paulus als ruimtereiziger. Koptische visioenen van de heilige Paulus. Afscheidsrede. Nijmegen.


Bovenstaande lijst vermeldt recente boekpublicaties van leden. Leden kunnen boek(del)en aandragen bij de secretaris. Deze lijst geeft daarom geen volledig overzicht van publicaties van alle leden. Voor een overzicht van door de Stichting gesubsidieerde uitgaven kunt u hier terecht. Ook geeft de Stichting wetenschappelijke congresbundels uit van haar lustrumcongressen. Deze vindt u eveneens opgesomd op deze site.